Ovu skupinu čine ukrasni grmovi, koji uz određenu kvalitetnu ( oblikovnu ) njegu mogu oplemeniti nepistupačnu poziciju u vrtu. To su biljke kojima  kojima  možemo  postići potpunu prekrivenost terena. Biljke su to velike izbojne moći,koje dobro podnose rezidbu. Nadalje, spororastuće forme biti će nezaobilazan segment svakog atraktivnijeg kamenjara.

dameriCotoneaster dameri - dunjarica, mušmulica

Biljka grmastog ili puzajućeg rasta, visine do 50 cm.Cvjeta sitnim bijelim ili ružičastim cvjetićima u kasno proljeće, donosi dekorativne crvene plodiće, koji krase vrt zimi. Skromnih je zahtjeva prema tlu, a preporuka je saditi ih u skupinama i
na nepristupačnim pozicijama, padinama, gdje biljka stabilizira tlo i spriječava rast korova.emeraldEuonimus Fortunei Emerald Gold

Grm jarko zelenih listova, jarko- žuto obrubljenih, a zimi ružičasto prošarani.
Biljka raste u visinu i širinu do 1,0 m.Može se saditi kao soliter, u skupinama kao prekrivač tla , te se koristiti za formiranje niskih živica.
 

loniceraLonicera japonica, nitida, pileata, tatarica…


Listopadni ili zimzeleni grmovi, ili povijuše blijedo-žutih, narančasto-bijelih, ružičastih ili ljubičastih cvjetova i crvenih ili crnih plodova.
Koriste se za pojedinačnu ili skupnu sadnju, a najosjetljivije su na višak vode u tlu.
Dobro podnose orezivanje, biljke su velike izbojne moći.


 

juniperusJuniperus  sabina Variegatum

Kultivar koji naraste do 1,0 m visine, 2,0 m u širinu, sa granama koso usmjerenim  prema gore.
Atraktivna sadnica koja se ističe grančicama koje su blijedožoto obojane. Zahvalna biljka skromnih zahtjeva prema tlu. 

blustarJuniperus squamata Blue Star


Patuljasta, spororastuća forma, visine oko 30 cm.Nezaobilazan je pri formiranju kamenjara, alpinuma i primjeren rastu u ograničenom prostoru. Nije zahtjevna vrsta.