Tempo života današnjeg čovjeka takav je da ne ostavlja mjesta čekanju poslovima koje nije moguće obaviti s odgodom tako trebamo i pristupati. Kada  imamo postojeću zelenu površinu , ona iziskuje održavanje.

Pod održavanje zelenih površina podrazumijevamo slijedeće radnje:

  • redovna košnja travnjaka sa  ili bez  skupljanja pokošene mase
  • aeracija travnjaka i top dresing
  • oblikovanje živih ograda svih vrsta i visina ( ručno i strojno)
  • oblikovni rez svog dendro- materijala, četinjača, listača, prekrivača tla, trajnica…
  • fitopatološka i entomološka zaštita travnjaka i bilja
  • malčiranje prekrivača tla korom drveta, po izboru
  • osnovna i startna gnojidba te prihrana travnjaka
  • kemijska analiza
  • fitopatološka analiza
  • usluga održavanje i servisa sistema za navodnjavanje