Flora - Vrtni centar proizvodi travni busen na površini cca 150 000 m2, te ga isporučuje na području cijele RH. Tempo života današnjeg čovjeka je takav da ne ostavlja mjesta čekanju, općenito , pa tako ni u hortikulturnom uređenju zelenih površina. Prednost travnjaka zasnovanog polaganjem travnog busena odlikuje brzina njegova zasnivanja, kada je za pripremu terena i polaganje potrebno vrlo kratko vrijeme ( dan, dva).

 


No, ne treba zaboraviti da je za njegovo formiranje potrebno najmanje  godinu dana uz standardne mjere njege. Znači, naš busen je ciljano uzgojen, na jednoj lokaciji , potom « podrezan « i preseljen na Vašu okućnicu, vikendicu, sportski teren , poslovni prostor…

Kvalitetan travni busen odlikuje smaradgno-zelena boja, gust sklop, pun volumen, izvrsna kondicija.

Prilikom izbora travnog busena treba respektirati slijedeće:

  • vrhunski travni busen sastavljen je od kvalitetnih komponenti u određenim omjerima (Lolium perenae, Festuca rubra , Poa…. )
  • kvalitetan busen nema  prisutnih korova u svom sklopu
  • busen mora biti zdrav, odnosno bez  prisustva  simptoma bolesti, štetnika

Prilagođavamo se potrebama Investitora:

  • od samog  izlaska na teren,
  • ispitivanja kvalitete tla,
  • analize te po  potrebi korekcija pedološke strukture tla,
  • dogovor o izboru travnjaka, vrste trava ovisno o terenu, mikroklimatskim uvjetima.
  • vrlo je bitno na vrijeme i kvalitetno riješiti pitanje navodnjavanja.

Travni busen režemo strojno, rezačem busena. Trake su dužine 120 cm , širine 45 cm.

Odrezane trake motaju se u rolice, slažu na palete, omataju  te utovaraju i transportiraju na odredište.